Akademik Makale Nedir?

Makale herhangi bir konu, görüş, olay veya eşyanın bir başlık altında doğruluk ve dilin güzel kullanımı doğrultusunda yazılan makaledir. Makale yeni bir görüş veya herhangi bir görüş hakkında fikirlerin ortaya konmasıdır. Makale yazılırken herhangi bir kaynaktan faydalanılabilir bu kaynak bir kitap, bilgisayar, kütüphane olabilir. Ayrıca makalenin konusuyla ilgili bilen bir kişiye de danışılarak o bilgi örneklerle daha iyi bir hal alabilir.

Makaleyi yazmak o kadar kısa sürecek bir iş değildir öncelikle o konu hakkında bilgi toplamak veya bilgi sahibi olmak gerekir. Makaleler bu özelliğinden dolayı sabır ve disiplin istemektedir. Tabi ekstra olarak yukarıda da belirttiğimiz üzere makalenin yazıldığı dilin iyi bilinmesi ve o dilin özelliklerine uygun yazılması gerekmektedir. Makalenin asıl amacı sorunu bulmak değil o sorun ile alakalı çözüm veya çözümler üretmesi gerekir. Sorunu bulmak ise sohbet, gazete fıkrası ve denemecilerin işidir. Makalenin asıl konularını akademik makaleler oluşturmaktadır. Makale yazmak terimlerin düzgün kullanılması ve dilin iyi bilinmesi için de güzel ve mantıklı çalışmalardır.

Makalede başlık nasıl olur? Şart mıdır?

Makalede başlık olması şarttır ve ilgi çekici makaleyle ilgili olması gerekmektedir. Yazının okunmasını etkileyen unsurların başında gelmektedir.

Makaleyle ilgili kısa bir özet de yazılmalıdır.  300 kelimeyi geçmemelidir. Okuyucuya yol göstermelidir. Makalenin içeriği hakkında kısa bir bilgi verilmelidir. Makalenin konusuyla ilgili özet bir şekilde yazılması gerekmektedir.

Makalenin özellikleri nelerdir?

Makalenin asıl ve temel amacı okuyucuya bilgi verip yol göstermektir. Kolay anlaşılabilir olması da makalenin bir diğer önemli özelliğidir. Öne sürülen makalenin konusu bazı kaynaklar taranarak daha net yazılabilir. Makalenin herkes tarafından okunabilecek düzeyde yazılması lazımdır. Anlatım sade ve yalındır söz sanatlarına yer verilmez. Makale genellikle gerçek anlatımla yazılır mecaz anlatıma fazla önem verilmez.

Makalenin konuları farklı farklı ve çeşit çeşit olabilir. Mesela spor, siyasi, edebi, bilim ve teknik, sosyal konularda yazılabilir. İyi bir makale yazılırken uzunluğu değil de nasıl anlatıldığı önemlidir yani makale kısa olup iyiyse ve çoğunluk tarafından onaylandıysa sıkıntı yok demektir ama aynı konuda başka bir makale uzun ama gereksiz anlatıma sahip ise sıkıntılı bir makaledir ve genellikle açık bir biçimde anlatılan makaleler tercih edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir